Tarievenlijst Fysiotherapie 2019

Behandeling in de praktijk € 32,00
Behandeling aan huis € 42,00
Behandeling in inrichting € 40,00
Lange behandeling in de praktijk
bij complexe en/of meervoudige zorgvragen
€ 42,00
Lange behandeling aan huis
bij complexe en/of meervoudige zorgvragen
€ 50,00
Screening € 15,00
Intake en onderzoek na screening € 32,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 42,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 54,00
Eenvoudige, korte rapporten € 22,00
Meer gecompliceerde rapporten € 31,00
Tarief voor niet op tijd afgemelde afspraak € 23,00
Telefonisch of e-mail consult € 15,00

Medisch trainen: 10 rittenkaart

In aansluiting op uw serie behandelingen die
uw verzekering vergoed heeft, kunt u met onze
begeleiding blijven trainen

€ 100,00
 

Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeringen. Elke verzekering heeft haar eigen voorwaarden. Wij adviseren u zelf te controleren hoeveel behandelingen fysiotherapie uit het door u gekozen aanvullende pakket vergoed worden.

Wij zijn aangesloten bij de KNGF-klachtenregeling.

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak

Op uw afspraakkaartje staat de tekst:

Als u ons 24 uur van te voren laat weten dat u verhindert bent, dan hoeven wij de behandeling niet in rekening te brengen.

Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan minimaal 24 uur voor de gemaakte afspraak. Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog anders invullen.

Als u binnen 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, wordt deze altijd aan u doorberekend. De kosten bedragen 75% van onze normale tarieven per afspraak.

De rekening krijgt u thuis gestuurd en die moet u zelf betalen. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw ziektekostenverzekeraar.

Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmacht situatie.